opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zpracování projektové dokumentace vytápění včetně výpočtů

Dnešní uspěchaná doba klade vyšší nároky na zpracování projektové dokumentace vytápění v co nejkratším čase, což může vést ke snížení kvality návrhu i vlastního projektu pro realizaci. Nedělejte kompromisy a podívejte se, jak si práci výrazně zefektivnit s programem CADKON+ MEP.

Příprava stavebních podkladů

Úplně na začátku dostaneme podklady od stavaře, které je potřeba přebarvit na jednu barvu, nastavit tenké čáry atd. Hned na začátku projektu ovšem často nastává dlouhé zdržení, protože podklady nejsou v „optimálním“ stavu.

S tímto Vám výrazně pomůže jednoduchá funkce „příprava stavebních slepých výkresů“, která vše automaticky nejen přebarví a nastaví tenké čáry, ale provede tyto změny i uvnitř bloků, srovná výkres do 2D zobrazení, provede diagnostiku, opravy chyb a vyčištění.


Zdrojový podklad od stavaře a automaticky upravený slepý výkres.


Tepelné ztráty, výkony a návrh otopných těles

Ve stavebním výkrese je nejprve potřeba definovat místnosti, teploty, vnitřní/vnější vytápěné plochy a objemy. Toto samozřejmě CADKON+ MEP umožňuje, a navíc přidává automatizaci při zpracování vícepodlažních objektů, kde je vícero pater stejných nebo velmi podobných.

Všechna data lze následně převést do programů PROTECH pro výpočet tepelných ztrát, potřebných výkonů a návrh otopných těles. Navržená otopná tělesa v dalším kroku jednoduše rozmístíme a popíšeme ve stavebním výkrese.

Příprava vytápěných místností (plochy, teploty, objemy atd.).
Příprava vytápěných místností (plochy, teploty, objemy atd.).

Potrubní rozvody a svislá schémata

Ve stavebním výkrese rozmístíme stoupačky, kotle, ohřívače a jedno čárově rozkreslíme rozvody. CADKON+ MEP z této skici automaticky vytvoří rozvody přívodního a zpětného potrubí včetně očíslování stoupaček.

V dalším kroku necháme automaticky z půdorysných rozvodů vykreslit celé svislé schéma včetně popisů větví, stoupaček a otopných těles.

Automaticky vytvořené svislé schéma z půdorysů.
Automaticky vytvořené svislé schéma z půdorysů.

Dimenzování otopné soustavy

Nyní přichází na řadu návrh a posouzení celé otopné soustavy v programu PROTECH. Budeme používat dimenzování modulem DIMOS, kde načteme projekt z výkresu CADKON+ MEP (místnosti, tělesa, větve, úseky atd.), provedeme výpočet, zaregulování a další úkony.

V posledním kroku necháme automaticky popsat všechny navržené a spočítané veličiny ve výkrese CADKON+ MEP.

Ukázka přenosu informací mezi výkresem a výpočtovým programem PROTECH (DIMOS).
Ukázka přenosu informací mezi výkresem a výpočtovým programem PROTECH (DIMOS).

Podlahové vytápění

V posledním podlaží navrhneme podlahové vytápění s doplňkovými radiátory v koupelnách.

Jako vstupní data zadáme tepelné ztráty, nastavíme skladbu podlahy, teploty a další hodnoty. Proběhne výpočet a ihned můžeme zkontrolovat tepelný výkon, tlakové ztráty, délky smyček, hmotnostní průtok a mnoho dalších veličin.

Návrh, výpočet a rozkreslení podlahového vytápění.
Návrh, výpočet a rozkreslení podlahového vytápění.

Finální dokončení projektu

V programu CADKON+ MEP najdete také celou řadu nástrojů na dokončení projektu. Z těch nejdůležitějších zmiňme např. výkaz použitého materiálu, legendy, formáty papíru, razítka nebo různé varianty popisů a odkazů.

Mezi velmi oblíbené funkce patří také vložení katastrální mapy i s náhledem do katastru, což lze využít např. při řešení přípojek plynu a mnoho dalšího.

Příklad vložení katastrální mapy dle standardů ČÚZK nebo ÚGKK SR.
Příklad vložení katastrální mapy dle standardů ČÚZK nebo ÚGKK SR.

Stovky architektonických a projekčních kanceláří nasadilo CADKON při projektování staveb všech možných účelů, velikosti a zaměření.

Vyzkoušejte si trvalou licenci CADKON+ MEP 2022 zdarma.


Sledujte nás na FB - LinkedIn - YouTube

GRAITEC s.r.o.
logo GRAITEC s.r.o.

Hlavním zaměřením společnosti Graitec je vývoj a prodej programů CADKON, který představuje osvědčené CAD řešení pro projektování ve stavebnictví a profesích TZB. Stovky architektonických a projekčních kanceláří nasadilo CADKON při projektování staveb všech ...