Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Volací systém pro invalidní osoby

V ČR neexistuje jednotný předpis, jak mají být zabezpečeny nouzovým přivoláním pomoci prostory sociálních zařízení pro handicapované osoby. Pokud právě v těchto místnostech dojde k náhlé příhodě handicapované osoby nebo zhoršení jejího zdravotního stavu, je pro ni důležitá možnost přivolání pomoci kýmkoliv, kdo je momentálně vně těchto uzavřených prostor.

Doplňkovým sortimentem základních řad elektroinstalačních přístrojů ABB, s. r. o., Elektro-Praga je signalizační systém ENSTO, jehož jednotlivé prvky nabízejí nejrůznější varianty aplikací. Z nich jsme dosud nabízeli sadu pro signalizaci nežádoucího úniku vody a zejména aplikaci signální komunikace pacient - sestra doplněnou dorozumívacím zařízením, která má četné možnosti využití od nemocnic a dalších zdravotnických zařízení přes pečovatelské domy pro seniory až po léčebny dlouhodobě nemocných. Nyní nabízíme jednoduchou variantu přivolání pomoci pro invalidní osoby, které po určitou dobu používají prostor, v němž jsou sami. Jde např. o toalety, sprchy, koupelny apod., a to nejen ve zmíněných zdravotnických budovách, ale také v budovách úřadů, v hotelích, na čerpacích stanicích a jinde. V České republice neexistuje norma nebo jednotný předpis, jak mají být zabezpečeny nouzovým přivoláním pomoci prostory sociálních zařízení pro handicapované osoby. Schválení konkrétního řešení bezbariérového pohybu, šířky dveří, zdolávání schodiště, nástupu do dopravních prostředků, a tedy i způsobu přivolání z místnosti dočasně izolovaného pobytu je na orgánech, které posuzují rozsah omezení a podmínky pro osoby se zdravotně tělesným postižením (ZTP). Stejně je tomu i v zemích Evropské unie; např. v Německu má každá spolková země vlastní úpravu pravidel. Ve snaze řešit alespoň jedno z řady usnadnění života invalidních občanů přichází také ABB, s. r. o., Elektro-Praga s výše uvedeným systémem nouzového volání.


Obr. 1

Obr. 2


Pokud právě v těchto místnostech dojde k náhlé příhodě handicapované osoby nebo zhoršení jejího zdravotního stavu, je pro ni důležitá možnost přivolání pomoci kýmkoliv, kdo je momentálně vně těchto uzavřených prostor.


Obr. 3

Obr. 4

Základní skupiny prvků

Přístroje systému přivolání pomoci musí plnit následující tři funkce:

  1. dosažitelné umístění tlačítka nouzového volání,
  2. zřetelná signalizace na vnější straně místnosti,
  3. bod nulování alarmu uvnitř místnosti po zásahu přivolané pomoci.

Přístroje jsou prostřednictvím transformátoru napájeny bezpečným malým napětím. Svorkové propojení se provede vodiči o průřezu 0,5 - 0,8 mm2. Krycí a ovládací komponenty je možné zvolit buď v bílé barvě řady Reflex SI (design programu ABB pro zdravotnictví), nebo v řadě Element a Time - barevné odstíny bílá/bílá, bílá/ledová bílá a karamelová, resp. titanová. K montáži přístrojů pod omítku se použijí běžné instalační krabice, u řady Reflex SI lze provést i vrchní montáž včetně dvojnásobné kombinace. Přiřazení krycích rámečků se provede standardně podle katalogových dat uvedených designových řad.Tabulka - Přehled osazení prvky v jednotlivých řadách

Jak přivolat pomoc

Volací tlačítko se umisťuje v dosahu handicapované osoby, a to i pro případ pádu na podlahu. Nejjednodušší aplikací je zapínací tlačítko s popisovým polem a textem, např. NOUZOVÉ VOLÁNÍ (obr. 1). Komfortnějším řešením je použití prosvětleného tlačítka (rovněž s popisovým polem). Po stisknutí se tlačítko podsvětlí a uklidní volajícího, že jeho nehoda je avizována. Dalším přístrojem je tahové signální tlačítko (obr. 2 - v současné době pouze v designu Reflex SI), které má další paralelní zapínací ovladač se šňůrou dlouhou 2,5 m. Čtvrtou variantou aktivace volání je nainstalování svorkovnice, resp. adresné spínací jednotky (obr. 3) a z ní vyvedeného šňůrového koncového ovladače ze standardní nabídky programu Ensto nebo jiného libovolného tlačítka namontovaného na pohyblivý přívod. Popisové pole těchto prvků je však pouze na adresné spínací jednotce řady Reflex SI. Rozpis konkrétních komponent podle vybavenosti designů je uveden v tabulce.


Obr. 5


Obr. 6Obr. 7
Jak se dovědět o nehodě

Volání invalidní osoby je indikováno na kontrolním modulu s alarmem (obr. 4), který je situován z vnější strany nad dveřmi nebo v horní části vedle dveří (viz obr. 5). Prvek v sobě slučuje kontrolní proudovou smyčku, nulování a dále bzučák a diody LED jako zdroje zvukového a optického alarmu. Stiskem nouzového tlačítka dojde k aktivaci alarmu vydávajícího nepřetržitý zvukový signál a dále přerušované výstražné světlo vypuklé červené čočky viditelné i ze strany. Propojení přístrojů je uvedeno v obr. 6.


Jak zrušit nouzové volání

Osoba, která po zaregistrování volání a poskytnutí pomoci opouští místnost, zruší aktivovaný alarm zapínacím tlačítkem, které je umístěno vedle dveří spolu s transformátorem SELV 230 V/15 V, 2 VA (obr. 7). Zpravidla se tyto přístroje montují do svislé dvojkombinace. Toto nulování zruší optický a zvukový alarm na kontrolním modulu a zároveň zhasne uklidňující podsvícení volacího tlačítka.

Použití krycích rámečků ke kompletnímu osazení přístroji a podrobnější technické údaje jednotlivých prvků jsou k dispozici v Katalogu domovního elektroinstalačního materiálu 2005, na CD-ROM a https://nizke-napeti.cz.abb.com/.

 
 
Reklama