Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Regulace Domat pomohla získat ocenění za nejlepší energeticky úsporný objekt

Slovinská architektonická kancelář Protim Ržišnik Perc obdržela na Dni energetiků v Portoroži cenu časopisu Finance za nejlepší energeticky úspornou stavbu roku 2012. Slovinský distributor řídicího systému Domat, firma Kovintrade, zajišťoval montáž a programování řídicího systému založeného na procesních stanicích MiniPLC.

Nejlepší energeticky úspornou stavbou roku 2012 se podle časopisu Finance stala Kobra v obci Šentjernej – administrativní budova s prodejnou elektroniky a bankovní pobočkou Volksbank. Objekt využívá geotermální a solární energii: 50kW střešní fotovoltaická elektrárna i panely integrované v přístřešku pro automobily vyrábějí energii, solární kolektory ohřívají užitkovou vodu, vytápění a chlazení zajišťuje reverzibilní tepelné čerpadlo, zemní kolektory předehřívají a předchlazují vzduch pro větrání. Zaoblené rohy budovy mají menší tepelné ztráty, než klasické pravoúhlé. Celý objekt je navržen s důrazem na funkčnost, tak, aby interiér uživatelům poskytoval příjemná pracoviště pro kreativní a pohodovou práci, ovšem základním cílem architektů bylo zajistit efektivní využití energie s co největším podílem obnovitelných zdrojů.

Během roku 2012 se systém postupně dolaďoval. Ukázalo se, že nejvíce elektrické energie (72 %) spotřebuje osvětlení a další elektrické spotřebiče, jako výpočetní technika, těm je potřeba věnovat v dalších letech více pozornosti. Vytápění a chlazení představuje dalších 20 % a vzduchotechnika 8 % spotřeby. Celková spotřeba el. energie v roce 2012 činila 66 MWh (což představuje 52,4 kWh/m2a), fotovoltaika vyrobila 63,6 MWh. V souhrnných bilancích je tedy budova považována za pasivní. Kdyby se podařilo snížit spotřebu elektrospotřebičů o 5 %, objekt by se stal energeticky aktivním, čili vyrobil by více energie, než spotřebuje.

Kobra Foto: Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Kobra Foto: Protim Ržišnik Perc d.o.o.

Dodavatel měření a regulace, firma Kovintrade, slovinský distributor řídicího systému Domat, zajišťovala montáž a programování řídicího systému založeného na procesních stanicích MiniPLC. Velký důraz byl kladen na řízení osvětlení a žaluzií. Tyto systémy spolupracují tak, aby minimalizovaly spotřebu v kancelářích i společných prostorech. Pro obsluhu systému a sledování hodnot slouží vizualizace RcWare Vision. Ředitel a majitel firmy Kobra, Branko Kovačič, je přesvědčen, že řídicí systém hrál v rozhodování komise významnou roli: úspor energie je dosahováno i díky promyšlené integraci všech subsystémů, přehlednému měření a barevným indikátorům hospodárnosti provozu.

 

Architekti Protim Ržišnik Perc vybrali řídicí systém Domat i díky tomu, že s ním již mají zkušenosti z vlastního objektu ve městě Šenčur. Kobra je další realizovanou budovou, kde moderní technologie neznamená jen komfort a design, ale i konkrétní výsledky v úsporách energií.

Další informace na stránkách Protim Ržišnik Perc


Domat Control System helps to achieve the award for the best energy saving building

The Slovene consulting and design company Protim Ržišnik Perc was awarded the prize of the Finance magazine for the best energy saving building of the year 2012 at the Energy Managers' Days in Portorož, Slovenia. The building concerned is Kobra in Šentjernej – an administrative building with electronics retail store and a branch office of Volksbank. The object utilizes both geothermal and solar energy: a 50 kW PV plant together with the PV panels integrated in the car shelter produce electricity, solar thermal collectors heat the domestic hot water, and a reversible heat pump supplies the whole building by heat and cooling energy. Ground energy collectors preheat and precool the ventilation air. The rounded building corners show less thermal losses than the classical rectangular ones. The whole building is designed with focus on functionality so that the interior offers nice environment for creative and relaxing work, however, the main aim of the architects was to use energy efficiently, with high share of renewables.

The system was fine-tuned in 2012. It was found that most of the electrical energy (72 %) is spent on lighting and other electronic devices like IT, which is what will deserve most attention in the next years. Heating and cooling takes another 20 %, and air-conditioning 8 % of the total consumption. Total energy consumed in 2012 was 66 MWh (which gives 52,4 kWh/m2a), the PV plant produced 63,6 MWh. The whole building is considered passive in the total balances. If the consumption of electronic devices would be reduced by just 5 % the whole object would be energetically active: it would produce more energy than it consumes.

The building control system supplier, Kovintrade d.o.o., distributor of Domat Control System in Slovenia, supplied installation and programming of the control system which is based on the Domat MiniPLC process stations. Great emphasis was put on lights and blinds controls. These systems are integrated so as to minimize energy consumption in offices and public areas. To monitor values and control the system, RcWare Vision SCADA was used. The CEO and owner of Kobra, Branko Kovačič, believes that the control system played a significant role in the decision of the jury: the energy savings are achieved thanks to sophisticated integration of all subsystems, energy metering, and colour energy efficiency bar indicators.

The architects from Protim Ržišnik Perc chose Domat also because their experiences from their own building in Šenčur. Kobra is another building where modern technology means not only comfort and design, but also proven results in energy savings.


Domat Control System s.r.o.
logo Domat Control System s.r.o.

Domat Control System s.r.o. patří k evropské špičce dodavatelů řídicích systémů a regulací pro inteligentní budovy, průmysl a energetiku. Cílem této ryze české společnosti je vyvíjet, vyrábět a dodávat řídící systémy v mezinárodním měřítku.