opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Siemens a jeho zaměstnanci darovali Diakonii milion korun

V průběhu letošního roku zorganizoval český Siemens sbírku pro Diakonii s cílem pomoci těm, které pandemie koronaviru zasáhla nejcitelněji: postiženým v chráněných dílnách, sociálně znevýhodněným rodinám, rodičům samoživitelům, seniorům a dětem, které se nemohly aktivně účastnit distanční výuky. Částku, kterou zaměstnanci vybrali, zdvojnásobila firemní nadace Siemens Caring Hands a dar tak přesáhl 1 milion korun. „Ve složitých situacích, jako je ta současná, si všichni přejeme, abychom mohli udělat nebo darovat víc – a to jsme tentokrát mohli a plně jsme toho využili,“ uvedl Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.

Siemens a jeho zaměstnanci darovali Diakonii milion korun č.1
Siemens a jeho zaměstnanci darovali Diakonii milion korun č.1

Vybrané peníze Diakonie rozdělila mezi své projekty a pobočky v celé České republice tak, aby pomoc směřovala tam, kde zaměstnanci Siemens peníze darovali. Navíc byly vybrány lokality, kde bylo kvůli dopadu koronavirové krize pomoci nejvíce třeba.

Děkujeme společnosti Siemens a jejím zaměstnancům za výjimečnou podporu a rychlou adresnou pomoc. Pandemie koronaviru zasáhla všechny služby Diakonie a pro některé znamenala vážné existenční ohrožení. Dobře víme, že solidarita a pomoc potřebným není samozřejmost, a o to víc nás těší, že zaměstnanci společnosti Siemens vnímají práci Diakonie pro ty nezranitelnější jako smysluplnou a důležitou,“ uvedl generální ředitel Diakonie ČCE Jan Soběslavský.

Valašské Meziříčí, výroba čokoládových pralinek – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie
Valašské Meziříčí, výroba čokoládových pralinek – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie
Broumovice, dílna – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie
Broumovice, dílna – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie

Podpora práce osob s postižením

Nouzový stav a zastavení ekonomiky výrazně zasáhly chráněné dílny, které zaměstnávají osoby se zdravotním a mentálním postižením. Finanční podpora Siemens pomohla znovu rozjet výrobu čokoládových pralinek ve Valašském Meziříčí a obnovit provoz v dílnách Brumovicích, Hustopečích a v Kolíně.

Kolín, zaměstnání pro lidi s postižením – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie
Kolín, zaměstnání pro lidi s postižením – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie
Most, odlehčovací služba pro pěstouny – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie
Most, odlehčovací služba pro pěstouny – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie

Senioři jsou nejvíce zranitelní

Příspěvek dostala také řada domovů a stacionářů pro seniory, aby jejich provoz mohl pokračovat i za zvýšených hygienických opatření. Podpora putovala do domovů a stacionářů pro Seniory v Brně, Sobotíně a Ostravě. Pro seniory, o které se stará pražská terénní služba byly ze sbírky zajištěny vitamíny.

Ostrava, denní stacionář pro seniory Domovinka – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie
Ostrava, denní stacionář pro seniory Domovinka – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie
Trutnov, speciální škola pro děti s postižením – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie
Trutnov, speciální škola pro děti s postižením – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie
Plzeň, klub pro děti a mládež – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie
Plzeň, klub pro děti a mládež – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie

Pro snadný návrat do školy

Pandemie koronaviru citelně zasáhla všechny školou povinné děti, nejcitelněji však její dopad pocítily děti ze sociálně slabých rodin a děti navštěvující speciální školy. Aby bylo jejich vzdělávání v době pandemie co nejefektivnější, byla z daru společnosti Siemens podpořena řada programů zaměřených na doučování dětí. Doučovací programy byly podpořeny ve Vrchlabí, Praze, Plzni a Ostravě, v Mostě byly podpořeny rodiny pěstounů. Ochranné prostředky a vybavení potřebné pro provoz speciálních škol za zvýšených hygienických opatřeních byly z daru zajištěny v Hradci Králové, Trutnově, Vlašimi a v pražských Stodůlkách.

Sobotín, domov pro seniory – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie
Sobotín, domov pro seniory – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie
Vrchlabí, aktivizační služba pro rodiny s dětmi – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie
Vrchlabí, aktivizační služba pro rodiny s dětmi – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie
Praha, škola a stacionář pro postižené – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie
Praha, škola a stacionář pro postižené – fotografováno před zavedením povinnosti nosit roušky, autor Diakonie

Jsem velmi hrdý na stovky našich zaměstnanců, kteří se do sbírky zapojili. Přestože je současná mimořádná doba složitá pro každého z nich, rozhodli se pomoci těm, na které se často zapomíná,“ uvedl ke sbírce generální ředitel českého Siemensu. „I proto jsme se jako firma rozhodli pomoc Diakonii ještě rozšířit a bezplatně vybavíme spolehlivou protipožární ochranou domov pro seniory se zvláštním režimem ve středočeských Krabčicích,“ dodal Eduard Palíšek.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...