Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Elektronické statické elektroměry – seznamte se

Není elektroměr jako elektroměr. Představujeme ty, které jsou označovány jako statické. Nemají v sobě žádné mechanické prvky a celý jejich provoz řídí mikroprocesor, jak ostatně vyplývá z jejich názvu.

Od roku 2000 Pražská energetika, a.s. a následně PREdistribuce, a.s. pořizuje a osazuje odběrná místa výhradně elektronickými, plně programovatelnými elektroměry.

Konstrukce statických elektroměrů odpovídá tradičnímu osvědčenému pojetí a je navržena tak, aby odolávala náročným provozním podmínkám, umožňovala snadnou provozní manipulaci a měla zvýšenou odolnost proti neoprávněným odběrům elektřiny. Na rozdíl od mechanických elektroměrů (těch s tím plochým, stříbrným kotoučkem, u kterého jste si přáli, aby se otáčel co nejpomaleji) jsou statické elektroměry rozměrově menší a váhově lehčí.

Stop manipulacím

Další výhodou je, že většinou nemají ani mechanický číselník. A tak mají nenechavci, kteří se pomocí různých nástrojů v minulosti snažili číselník přestavět na nižší číslo, smůlu. Legislativní postup při osazování elektroměrů na odběrná místa však zůstal stejný. Každý elektroměr, osazený na odběrné místo, musí plně podléhat zákonu o metrologii 505/1990 Sb.

Jak už bylo řečeno, nedílnou (a hlavní!) součástí statického elektroměru je mikroprocesor, který zastává všechny hlavní funkce. „Na „starosti“ toho má hodně: převádí analogové signály ze senzorů proudu a napětí na digitální, provádí výpočty, obsluhuje displej nebo počítadla, snímá tarifní vstupy, registruje neoprávněné zásahy do elektroměru, generuje požadované hodnoty,“ říká Jiří Janda, vedoucí oddělení Měření a odečty PREdistribuce, a pokračuje: „Všechny naměřené hodnoty, včetně neoprávněných zásahů do elektroměru, ukládá do paměti. Toho si jsou vědomi i zmínění nenechavci a tak s potěšením konstatujeme, že zavedením statických elektroměrů v Praze a Roztokách se zásadním způsobem snížil počet pokusů o jejich zmanipulování.“

Statický elektroměr většinou můžete vidět ve skříních s domovní elektroinstalací na chodbách obytných domů, anebo v pilířcích plotů kolem rodinných domků poblíž hlavního jističe.
Statický elektroměr většinou můžete vidět ve skříních s domovní elektroinstalací na chodbách obytných domů, anebo v pilířcích plotů kolem rodinných domků poblíž hlavního jističe.
V Praze a blízkých Roztokách stačí namontovat něco přes deset tisíc statických elektroměrů a hlavní město může ohlásit: „Hotovo, máme kompletně moderní statické elektroměry“.
V Praze a blízkých Roztokách stačí namontovat něco přes deset tisíc statických elektroměrů a hlavní město může ohlásit: „Hotovo, máme kompletně moderní statické elektroměry“.

Co je optohlava

Odečty statických elektroměrů probíhají snadno a velmi přesně formou digitálních „čteček“
Odečty statických elektroměrů probíhají snadno a velmi přesně formou digitálních „čteček“

Statický elektroměr je vybaven tzv. optorozhraním, prostřednictvím kterého se pomocí optohlavy (v terminologii odborníků PRE „makovice“) přiložené na určené místo pouzdra elektroměru, uskutečňují odečty. Tyto odečty žádným způsobem neovlivňují výsledky měření odečítačem a jsou bezchybné. Hodnoty z elektroměrů již v některých případech odečítáme i dálkově prostřednictvím bezdrátové komunikace GPRS/GSM. „V rámci zkušebních pilotů PRE testuje odečítání způsobem PLC – prostřednictvím rozvodné sítě NN. V těchto obou případech však musí být elektroměr osazen komunikačním modulem pro přenos dat,“ vysvětluje Jiří Janda.

V případě dvoutarifní sazby bývá součástí statických elektroměrů samostatný modul pro příjem hromadného dálkového ovládání (HDO).

Další předností elektronických elektroměrů je, že mají menší náběhové proudy. To znamená, že dokáží změřit i domácí spotřebiče (TV, DVD,…) již ve stand-by režimu. Mechanické elektroměry to „neuměly“.

„Nyní jsou informace pro zákazníka velmi přehledné,“ míní Jiří Janda. „Na rolujícím displeji elektroměru si zákazník může přečíst, jak stav spotřebovaných kWh a právě probíhající tarif, tak i informace o toku energie (dodávka, spotřeba), počtu fází právě protékající elektroměrem, a další parametry.“

Chytré elektroměry

V současnosti probíhá několik projektů, které mají za úkol otestovat tzv. chytré elektroměry (Smart metering nebo jinak AMM – Automated Meter Management) a najít spolehlivou a bezpečnou technologii, vhodnou jak pro odběratele, tak pro dodavatele energie. Odběrné místo osazené „chytrým elektroměrem“ by nám v blízké budoucnosti mělo zajistit oboustrannou komunikaci prostřednictvím moderních komunikačních technologií. Díky tomuto obousměrnému toku dat budeme schopni nabízet zákazníkům široké možnosti tvorby nových produktů, optimalizaci zatížení a automatizaci, které zvýší efektivnost a spolehlivost elektrické sítě.

„Zákazníci budou mít k dispozici více informací a více možností výběru. Využívání energie pro ně bude jednodušší a inteligentnější. Zákazníkovi tak např. bude umožněno sledovat okamžitou spotřebu vlastní domácnosti pomocí bezdrátového vysílání také v počítači, telefonu nebo televizi,“ popisuje odborník.

Tímto způsobem si zákazník bude zobrazovat nejrůznější údaje, grafy apod. prakticky on-line. V praxi to bude znamenat, že když zapne např. pračku, tak na monitoru svého počítače nebo telefonu okamžitě uvidí, o kolik se zvýšila spotřeba elektřiny. „Zákazník tak bude moci svoji spotřebu bezprostředně optimalizovat. V naší distribuční síti již testujeme elektroměry, které jsou připravené splnit požadavky na dálkové přenosy dat a sdružené odečty různých druhů energií například elektřina, voda, plyn,“ tvrdí Jiří Janda a shrnuje pohledem čísel: „V Praze a Roztokách je na hladině NN k 1. 9. 2015 osazeno 770 772 odběrných míst stejným počtem elektroměrů. Z toho je již 760 270 odběrných míst osazeno elektroměry elektronickými/statickými. V rámci trvalého zvyšování výkonnosti, spolehlivosti a rozvoje distribuční sítě, plánujeme v průběhu jednoho až jednoho a půl roku nahradit zbývající osazené mechanické elektroměry na odběrných místech, elektroměry elektronickými.“


A-Z energetické služby na klíč od PRE
logo A-Z energetické služby na klíč od PRE

Společnost PREměření, a. s., a je dceřinou společnosti Pražská energetika, a. s., a patří do Skupiny PRE. PREměření zajišťuje kompletní energetické služby spojené s dodávkou elektřiny a plynu včetně jejich financování. Nabídka je určena pro byty, rodinné ...