Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Eaton pomohl zachránit a obnovit historické varhany

Společnost Eaton, která se zabývá inteligentním řízením energie, přispěla k záchraně a obnově historických varhan v kostele sv. Vojtěcha.

Varhany, které patří mezi největší varhany Ostravsko–opavské diecéze, disponují 54 rejstříky s počtem 5485 píšťal. Původně byly vyrobeny v letech 1720 – 1722 v opavské dílně Václava Thiela a Kristiny Ryšákové. Po několika úpravách a modernizacích doznaly v roce 1949 své současné podoby, která je dílem firmy Rieger-Kloss. Ovládání varhan bylo ale vlivem opotřebení a koroze v žalostném stavu a bylo potřeba přistoupit k jeho kompletní rekonstrukci.

Realizátorem projektu opravy se stal zkušený inženýr Petr Bernat, Ph.D. a jeho tým. Ten vybral jako dodavatele řešení, tedy spolehlivého a flexibilního řídicího systému s omezenými prostorovými nároky a vysokou rychlostí zpracování dat, společnost Eaton a systém založený na bázi PLC XV303 a vzdálených periferiích řady XN300.

Po provedení nezbytných oprav a vyčištění mechanických součástí, které měly být ponechány, byl vyměněn celý systém řízení a ovládání. „Vybrány byly systémy Eaton XC/XN a to hlavně pro jejich dostupnost a vysokou kompaktnost, protože hustota I/O v poměru k zastavěnému prostoru byla v tomto případě klíčová. Přitom výkon PLC i rychlost výměny dat mezi vzdálenými jednotkami I/O po spolehlivé sběrnici CAN byly dostačující pro přísná kritéria zpoždění reakce nástroje na stisk klávesy,“ vysvětluje XY ze společnosti Eaton.

Specifické bylo i naprogramování systému. To muselo vyřešit obrovskou vícerozměrnou maticí, která spojuje klávesu či pedál nástroje s požadovanou kombinací píšťal podle vybraného rejstříku nebo jejich kombinace. „Třešničkou na dortu jsou pak různé možné sady uživatelsky předpřipravených nastavení, jejich ukládání, zobrazování a vyvolání z paměti. To vše se pochopitelně odehrává v reálném čase, kdy varhaník nesmí rozpoznat zpoždění mezi stiskem klávesy a tvořeným zvukem,“ dodává XY.

Řešení také muselo splňovat další požadavky na bezpečnost včetně požární a elektromagnetické kompatibility.


Eaton Elektrotechnika s.r.o.
logo Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Naše energeticky úsporné produkty a služby pomáhají našim zákazníkům výkonně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji. Dáváme lidem nástroje pro efektivnější využívání energie. Pomáháme ...

 
 
Reklama