Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TÜV SÜD nabízí posuzování shody elektronických výrobků

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/30, kterým se doplňuje směrnice o rádiových zařízeních (RED) 2014/53/EU, je závazné od 1. srpna 2024 a otevírá novou oblast činnosti pro oznámené subjekty.

Od tohoto data bude muset mnoho elektronických výrobků před uvedením na trh v EU projít posouzením shody s ohledem na základní požadavky na kybernetickou bezpečnost stanovené ve směrnici RED. TÜV SÜD, jedna z předních zkušebních a certifikačních společností, výrobcům bezdrátových zařízení při plnění těchto požadavků výrazně pomáhá.

Nařízení v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice o rádiových zařízeních s ohledem na základní požadavky na kybernetickou bezpečnost a ochranu soukromí, vstoupilo v platnost zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie. Povinnosti v něm stanovené jsou závazné od 1. srpna 2024. Výrobci, dovozci a distributoři uvádějící rádiová zařízení na trh v Evropské unii (EU) musí zajistit, aby jejich výrobky splňovaly požadavky směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Společnost TÜV SÜD je v EU schválena jako notifikovaná osoba a je oprávněna posuzovat shodu výrobků s požadavky RED. Oblast působnosti směrnice RED zahrnuje elektrické nebo elektronické výrobky, které vysílají nebo přijímají rádiové vlny pro účely rádiové komunikace či rádiové lokalizace. Patří mezi ně mimo jiné rozhlasové a pozemní televizní přijímače.

Více informací


TÜV SÜD Czech s.r.o.
logo TÜV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby v oblastech: nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání.

 
 
Reklama