Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR testovala kvalitu kabelů na trhu ČR a SR

Testovány byly kabely pro vybrané úseky staveb, které musí splnit požadavky kategorie B2ca.

Test kvality kabelů, ilustrační obrázek Divadlo Disk, foto Eva Nečásková, zdroj redakce TZB-info
Test kvality kabelů, ilustrační obrázek Divadlo Disk, foto Eva Nečásková, zdroj redakce TZB-info

V rámci aktivít AVK súvisiacich s kontrolou kvality káblov na trhoch ČR a SR boli v období január a február 2020 skontrolované jedným z členov AVK – firmou PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, sro, ktorá má vybavenie na skúšky podľa EN 50399. Na hodnotenie vybrali všetky káble, ktoré boli v tom čase dostupné vo vybraných veľkoobchodoch, konkrétne silové káble pre napätia do 1 kV konštrukcie 4×1,5 od firiem DIXI, Elkond, nkt a VUKI a konštrukcie 4×10 DIXI a Elkond. Pozitívne možno hodnotiť, že napriek tomu, že káble boli zakúpené náhodne na trhu, všetky vyhoveli bez problémov požiadavke legislatívy a splnili náročnú kategóriu B2ca. Aj doplnková klasifikácia s1 bola dosahovaná s rezervou, určité disproporcie sa objavili iba v súvislosti s požiadavkami d1.

V minulosti bola v ČR požadovaná dokonca kategória d0, ktorá nepovoľuje uvoľnenie žiadnych horiacich častíc počas trvania skúšky. Prax však ukázala, že táto vlastnosť nie je dobre reprodukovateľná a pri opakovaných meraniach môže byť problematické dosiahnuť rovnaké hodnoty. Preto bola požiadavka v platnej legislatíve zmiernená na d1.

Preto by sme chceli apelovať na projektantov, požiarnych technikov, odbornú verejnosť a iné zainteresované strany, aby nedávali do záväzných materiálov požiadavku na doplnkovú klasifikáciu d0, ale požadovali v zmysle platnej legislatívy pre typy káblov s triedou reakcie na oheň B2ca doplnkové klasifikácie na úrovni s1, d1 a1, ktorú dokáže záväzne spĺňať väčšina serióznych výrobcov káblov.

Celá tisková zpráva Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR A SR
 
 
Reklama