Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové ovládací panely od Diametralu zvyšují bezpečnost v učebnách

Nové ovládací panely “OP” pro učitele od společnosti Diametral zvyšují bezpečnost výuky v technických učebnách. Pedagog má prostřednictvím tohoto panelu plnou kontrolu nad stavem všech technologických pracovišť v učebně. Několik prvních škol v České republice už tyto moduly využívá.

Nový ovládací panel pro odborné učebny elektrotechnických škol s typovým označením OP dává vyučujícímu plnou kontrolu nad všemi technologickými pracovišti v dané učebně. Jednoduchý systém ovládání umožňuje vzdálené “povolení” zapnutí technologického pracoviště a světelná indikace dává navíc kantorovi informaci, která technologická pracoviště ve třídě jsou aktuálně reálně zapnuta a na kterých tedy studenti pracují.

Statutární ředitel společnosti Diametral a.s. Vít Majtás k novému výrobku říká: “Vzhledem k tomu, že velkou část zákazníků Diametralu tvoří školy, byl pro nás aspekt bezpečnosti práce vždycky velice důležitou součástí vývoje. Pracoviště VarioLab+ jsou tak už několik let vybavena například zvukovou i světelnou signalizací zapnutí, aby měl kantor přehled, co se v učebně děje. Ovládací panel OP tohle vše přenáší na jedno místo kantorovi doslova na stůl a umožňuje mu technické vybavení učebny kontrolovat přímo na dálku. Kantor má neustálý přehled o tom, co se na jednotlivých výukových pracovištích děje a tím se výrazně zvyšuje bezpečnost práce.”

Ovládací panely OP vyrábí Diametral pro různý počet technologických pracovišť v rozsahu 4 – 12. Jednotlivá pracoviště pak mají svoji vlastní signalizaci číslem. Pomocí čísla na panelu může učitel identifikovat tři stavy, ve kterém se dané technologické pracoviště může nacházet. Bílá barva signalizuje, že žákovský stůl není pod napětím, zelená barva označuje stav, kdy učitel umožní žákovi stůl zapnout a červená pak zapnutí samotného stolu žákem.

 
 
Reklama