Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Hořáky inspirované stromy

Všechno je inspirováno stromy. Stačí se jen pořádně dívat. Struktura větví stromů obsahuje transportní systém, který zajišťuje optimalizovaný cyklus živin.

Hořáky inspirované stromy

Podobně to funguje i v plicích, krevním řečišti nebo v kořenech rostlin. Tento přirozený princip podnítil výzkumníky ze společnosti Siemens k tomu, aby vypracovali studii nového designu hořákových hrotů, které se používají v elektrárnách a v energetických procesních technologiích, kde se převádějí na tuhá nebo kapalná paliva či biomasa na palivové plyny.

První kovová hlavice hořáku byla vyrobena s pomocí technologie 3D tisku již v roce 2014. Dnes, díky dvěma novým výrobním technologiím, „generativnímu navrhování“ a 3D tisku, je tento přístup na pokraji revoluce, která by jednou mohla proměnit průmyslová odvětví, jako je výroba automobilů a letadel.

Do simulačního programu se zadají počáteční návrhy a vloží se do něj podmínky, které mají být splněny. Na konci celého procesu pak vznikne optimalizovaný design. V tomto případě bylo hlavním cílem, aby se hořák nepřehříval. Jedná se vlastně o zrychlenou evoluci, na jejímž konci je dokonalý tvar.

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 
Reklama