Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bezpečnost škol a dotace v ČT

Bezpečnost škol je aktuální téma a jednotlivé školy jsou v různé fázi řešení.


zdroj ČT

V reportáži ČT se kromě informací objevili i komentáře natočené na konferenci Bezpečná škola v Praze, o které jsme psali v článku Konference Bezpečná škola 2017

Škola v Líbeznici je jedna z mála, kde jsou vyškoleni na mimořádné situace.

O režimu vstupu do školy hovořil Mgr. Kupka, starosta města Líbeznice na konferenci: "Důležitým bodem je také vstup do školy. U vstupu do školy u nás v Líbeznicích máme nyní člověka. Není to bezpečnostní agentura, ale zaměstnanec školy. Kritériem při výběru bylo i to, aby působil příjemně, jelikož je první, s kým se děti ráno ve škole potkají. "
zdroj: reportáž ČT k tématu bezpečnosti škol. Jan Nešpor je jedním ze zaměstnanců, kteří v době otevření školy a příchodu žáků hlídají prostor vstupu.

Mgr. Kupka v této souvislosti reagoval i na otázky účastníků konference: „Jsou to techničtí pracovníci, jsou na plný úvazek. Jsou dva a vykonávají i jiné práce. Cílem je vybrat lidi s vlídným vystupováním a vstřícné. Škola je nonstop otevřená, zejména vnější prostory včetně labyrintu, hřiště apod. Bylo tedy nutné oddělit vnější prostor a budovy školy a nastavit různé režimy.“

TZB-info natáčelo na konferenci rovněž komentáře, které jsme spojili v dalších souvislostech, protože bezpečnost je třeba chápat v širším smyslu.

Odborníci se shodují, že pro školy je vhodná kombinace mechanické, elektro-technické a lidské ochrany (vrátnice) - s osvětou a pravidelným nácvikem řešení modelových situací. Ale také zaznělo, že děti musí být informované, ale ne přestrašené, musí být schopny co nejlépe dokázat rozlišit věrohodné a pravdivé informace od informací zavádějících a dezinformací. Je třeba vyvážit bezpečnost a komunitní význam škol. Pro bezpečnost dětí je významné i trávení volného času a bezpečnost v okolí jejich bydliště a bezpečná cesta do školy.

Jak bezpečněji bydlet

  • V pátek 22.9.2017 pořádá portál ESTAV.cz v ráci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH seminář Jak bezpečněji bydlet, který je volně přístupný návštěvníkům veletrhu.
    Je určen všem, kteří bydlí v bytových nebo rodinných domech a zajímají se o to, jak zvýšit bezpečnost majetku a osob.
 
 
Reklama