Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Velká data míří do budov: platforma Siemens Navigator

Společnost Siemens představuje komplexní řešení pro správu a analýzu velkých dat v rámci managementu budov, cloudovou platformu Siemens Navigator. Ta umožňuje sledování výkonnosti systémů budov, energetické náročnosti a spotřeby energie.


Cloudová platforma Siemens Navigator na bázi Sinalytics je přizpůsobitelný, škálovatelný a uživatelsky přívětivý software, který slouží jako portál pro monitoring hospodaření s energií a dále i pro oblasti jako je dodavatelský management, výkonnost systému a compliance reporting. Platforma Siemens Navigator propojuje data, podnikový majetek, procesy a lidské zdroje a nabízí tak ucelený pohled na energetickou a provozní výkonnost celého podniku.

Siemens Navigator s vysokou přesností shromažďuje a analyzuje velké množství dat o budovách a vytváří tak základy pro zobrazování a prezentaci detailních trendů, reportů a hodnocení faktur za energie, vykazování emisí CO2 atd. Intuitivní samoobslužný portál Navigator poskytuje uživatelům komplexní přehledy o spotřebě energie, nákladech spojených s jejími dodávkami a emisích uhlíku – a o návratnosti investic do opatření pro zvýšení účinnosti. Platforma je vhodná jak pro větší samostatné budovy, tak pro komplexy budov, celkový nemovitý majetek i virtuální sítě o stovkách a tisících objektů.

Systém je základem pro realizaci velkého množství strategických cílů, jako jsou hodnocení a optimalizace investic do opatření na zvyšování energetické účinnosti. Zároveň výsledná datová struktura poskytuje informační základ pro klíčové ukazatele o výkonnosti a dynamická rozhodnutí. Platforma Siemens Navigator umožňuje firmám dosáhnout transparentnosti a kontroly při řešení své výkonnosti, spotřeby energie a udržitelného rozvoje.

Siemens Navigator byl v roce 2015 zařazen společností Verdantix, nezávislou výzkumnou a konzultační společností pro oblasti EHS, energetiky a udržitelnosti, mezi Top 3 softwarová řešení pro hospodaření s energií.

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 
Reklama