Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rychlé měření výroby a spotřeby elektrické energie, 3fázový elektroměr C-EM-0401M na sběrnici CIB

Pro rychlé, přesné a komplexní měření 3fázové sítě, tj. měření fázových napětí, proudů, činných a jalových výkonů, účiníku, frekvence, harmonického zkreslení atd. v síti nízkého napětí 230/400 V AC a v rozsahu jmenovitých proudů od 15 A do 300 A, je určen nový elektroměr C-EM-0401M připojitelný bez dalších převodníků přímo na CIB sběrnici.


Elektroměr je zároveň vybaven napěťovou a frekvenční ochranou pro řízení FVE, HFVE (hybridní fotovoltaické elektrárny) a kogeneračních jednotek. Je osazen rychlým reléovým výstupem, pomocí kterého se přímo realizují funkce napěťové a frekvenční ochrany. Rozsahy sledovaného podpětí, přepětí, podfrekvence a nadfrekvence, včetně reakčních časů se nastavují v parametrech elektroměru. Stejně se nastavuje i doba opětovného obnovení po odeznění příčiny aktivace ochrany.

Na objednávku je možno dodat elektroměr C-EM-0401M s jinými rozsahy maximálních měřených proudů (od 5 A do 600 A), s dvěma variantami transformátorů proudu (průvlekové a dělené – naklapávací).

Teco a.s.
logo Teco a.s.

Vývoj a výroba řídicích systémů nejen pro inteligentní řízení domů a budov. Systémy Tecomat Foxtrot jsou chytrým standardem umožňujícím ovládat veškeré současné technologie přes nejrůznější komunikační zařízení od vypínače po dotykové panely.

 
 
Reklama