Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

33. ročník mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie v novém termínu!

Z temat např. přenosové soustavy a součinnost se zdroji elektrické energie, zkušebnictví, schvalování, bezpečnost a ekologie, elektrochemické, klasické, alternativní a obnovitelné zdroje elektrické energie.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně a Česká elektrotechnická společnost pořádá již 33. ročník mezinárodní konference NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE (NZEE). Letošní ročník se koná od 21. 5. do 23. 5. 2011. Letos konference útočí na historický rekord v počtu účastníků. Počítáme opět s hojnou účastí odborníků nejen z České republiky a Slovenska, ale i z dalších zemí Evropské Unie. Navíc se odborným garantem stala agentura Czech Invest.

Letos se konference může pyšnit i dalšími novinkami, zejména v oblasti nových partnerů. Navíc se ještě vybírá místo konání, a tak se mohou účastníci těšit na další nové a zajímavé místo. „Stali jsme se partnery několika zajímavých akcí a eventů, kde se zájemci o naše téma mohli seznámit s programem konference,“ hrdě hlásí Jiří Wagner, člen organizačního výboru konference. Důležité termíny mohou účastníci konference najít na www.nzee.cz.

Toto oblíbené mezinárodní setkání široké odborné veřejnosti již tradičně slouží nejen k získání nových poznatků a rozšíření stávajících vědomostí, ale vede také k neformálním diskusím a k navázání nových kontaktů účastníků konference. „Letošní rok jsme se také posunuli dál v oblasti prezentace výsledných příspěvků konference. V rámci konání konference vyjdou speciální čísla partnerských recenzovaných časopisů Electroscope, Elektrorevue a TZB-Info ve kterých budou publikované vybrané příspěvky. Tyto časopisy patří do recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a příspěvky v nich jsou hodnoceny v rámci RIV“ dodává hlavní organizátor konference, doc. Ing. Petr Bača, Ph. D., z Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně.


Letošní ročník se ponese ve znamení těchto témat:

  • Základní informace o problematice přenosových soustav a součinnosti se zdroji elektrické energie, o jejich zkušebnictví, schvalovacím řízení, normalizaci, bezpečnosti a ekologii.
  • Nejnovější poznatky a trendy z oblasti výzkumu a vývoje elektrochemických zdrojů elektrické energie.
  • Nejnovější poznatky a trendy z oblasti výzkumu, vývoje a aplikace klasických, alternativních a obnovitelných zdrojů elektrické energie.
  • Prezentace výrobců a dovozců zdrojů elektrické energie, stejně jako výrobců a dovozců přístrojů a zařízení úzce spjatých s touto problematikou sloužících pro monitorování, řízení atd.

„Součástí konference bude také zajímavý doprovodný program, který bude postupně uveřejňován na webových stránkách. Ty tento rok zažijí obměnu, a tak se mohou účastníci konference těšit na další oživení tohoto setkání,“ uzavírá předseda organizačního výboru, doc. Bača. Konference také letos podpoří významný stavební veletrh FOR ARCH, kde je hlavním tématem Nízkoenergetické stavění. „Jsme rádi, že se můžeme zapojit i do této významné akce. Věříme, že propojování a multidisciplinarita našeho společného tématu, může konferenci ještě více posunout,“ uzavírá doc. Bača.

Představení konference mohou zájemci najít oficiálních stránkách konference www.nzee.cz.
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
logo Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na ...

 
 
Reklama