Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Mezinárodní konference Advanced batteries, accumulators and Fuel Cells (ABAF)

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a americká skupina Electrochemical Society chystají již 12. ročník mezinárodní konference Advanced batteries, accumulators and Fuel Cells (ABAF), Brno 11. - 14. 9. 2011.

Na konferenci se sjíždějí odborníci z celé střední a východní Evropy i z celého světa. Konference za svou dobu sdružila odbornou i část laické veřejnosti. Velký význam má celá konference ve vztahu k životnímu prostředí a problematice efektivních zdrojů, prodlužování životnosti baterií.
Hlavní organizátorka konference Doc. Ing. Marie Sedlaříková CSc., z Ústavu elektrotechnologie ke konferenci řekla: „Bude to již 12. konference v sérii, a zúčastnili se jí doposud již vědci z více jak 27 států světa. Tradiční je též zájem vědců z východních zemí a Dálného Východu. Hlavním cílem bylo a je sledování hlavního směru výzkumu a vývoje nejmodernějších chemických zdrojů energie

Těžištěm této konference je studium poznatků materiálového výzkumu orientovaného na elektrochemii systémů, v nichž je přísně vyloučena vlhkost (elektrochemie kovového lithia a příbuzné problémy). Dalším významným a perspektivním směrem je výzkum a vývoj elektrochemických superkondenzátorů sloužících pro vyrovnávání zátěže a odběru v nových systémech získávání elektrické energie.
„Považujeme tato témata za velmi aktuální a významné, proto se snažíme s dalšími odborníky o renesanci témat,“ dodává doc. Sedlaříková.


Na konferenci se objeví celá plejáda známých českých odborníků.
Z dalších významných osobností přijede Prof. Stefan Koller a God z University v Grazu, Dr. Germano Ferrara a Prof. Sunseri z University v Palermu (Sicilie), dále prof. Vito Di Noto z Univerzity v Padově, (Italie) a kolegové z University v La Platě ( Argentina) a z University v Illinois ( USA) a pravděpodobně i prof. Edmund Peled (Bar-Ilan University, Istrael).
Prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. z Ústavu elektrotechnologie řekl k účasti odborníků: „Myslím si, že tento rok bude co do obsazenosti kapacitami nejbohatší, konference určitě nabídne zajímavý zážitek všem“

Veškeré bližší informace o mezinárodní konferenci ABAF 2011 můžete nalézt na webových stránkách www.aba-brno.cz, nebo na stránkách www.feec.vutbr.cz.

Upoutávka na konferenci


Informace o fakultě:

První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na naší fakultě přes 23 000 absolventů. V roce 2001 získala fakulta současný název - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a o rok později získala akreditaci nových moderně pojatých studijních programů ve strukturovaném studiu. Na fakultě studuje více než 4 400 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Studium na fakultě je orientováno na široké spektrum vědeckých oblastí: řídicí technika a robotika, biomedicínské inženýrství, silnoproudá elektrotechnika a elektronika, elektronika a elektrotechnologie, mikroelektronika, radioelektronika a teleinformatika.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
logo Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na ...

 
 
Reklama