Odborné recenzované články

Elektrotechnika / od 23.4.2007 do 14.11.2011


zpět na aktuální články       1  2  3  4   

Popis řídicích systémů a obvodů využívaných pro řízení technologií v moderních budovách

14.11.2011 | Ing. Václav Matz, Ph.D.
V článku je uveden základní popis řídicích systémů a vstupně/výstupních modulů a jejich dělení. Stručně jsou uvedeny příklady vybraných systémů pro různé aplikace. Součástí článku je i popis komunikačních protokolů, které se pro používají pro komunikaci jednotlivých periférií řídicích systémů.
diskuse: 1 příspěvek, 15.11.2011 15:36

Jak bezpečně zajistit prostory proti úniku plynu

7.11.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Autor ve svém článku uvádí v praxi běžně používaný způsob ochrany proti úniku plynu, u kterého ale není zajištěna bezpečná funkce vypnutí. Na dvou příkladech poté popisuje řešení, která splňují požadavky aktivní bezpečnosti.

Popis prvků polní instrumentace využívaných v praktických aplikacích pro řízení technologií vytápění

10.10.2011 | Ing. Václav Matz, Ph.D.
Tento článek je zaměřen na přehled nejčastěji používaných prvků polní instrumentace, které se využívají v systémech vytápění, klimatizace, vzduchotechniky a chlazení. Detailněji byly popsány technologické snímače, spínače, ventily, pohony a frekvenční měniče.

Inteligentní rozvodné sítě

26.9.2011 | Miroslav Haluza, Jan Macháček, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky a Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
Projekty Mezinárodní agentury pro energii ukazují, že používání energie efektivněji má větší potenciál k omezení emisí CO2 v průběhu příštích 20 let, než všechny ostatní možnosti dohromady. Hlavní cíle inteligentních sítí jsou zlepšení efektivity, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti životního prostředí.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 30.09.2011 15:41

Úvaha o "hromosvodech"

3.1.2011 | Dalibor Šalanský, Luma Plus s.r.o. člen ILPC
Ochrana před bleskem je něco jiného, než hromosvod. Hromosvod má jen zachytit blesk, pokud možno bezpečně jej svést a prostřednictvím uzemňovací soustavy jej rozptýlit do okolí, tj. zabránit úrazu lidí a zapálení domu. Bude-li to vše, co na domku učiním, mohu se rozloučit s veškerou elektronikou.

Proč nevěřím aktivnímu hromosvodu

29.10.2007 | Ing. Edmund Pantůček, znalec v oboru elektrotechnika
Při ochraně objektů před účinky přímého i nepřímého účinku úderu blesku jsou zejména u členitých střech a památkově chráněných objektů, kde by složitější systém ochrany mohl znehodnotit vzhled budovy, s klasickými hromosvody problémy. Právě pro tyto případy byl vyvinut jímač se včasnou emisí výboje.
diskuse: 12 příspěvků, poslední 25.04.2011 20:15

Zkušenosti revizního technika s revizemi bytových instalací po částečné či úplné rekonstrukci bytových rozvodů

22.10.2007 | Jiří Rejmon - revizní technik
Praktické rady od revizního technika se mohou hodit všem elektrikářům. Článek je souhrnem postřehů a nejčastějších chyb na elektroinstalacích po rekonstrukci.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 07.01.2016 08:26

Zásady pro navrhování ochran před úrazem elektrickým proudem - revize ČSN 33 2000-4-41

8.10.2007 | Ing. Michal Kříž
U veškerých technických zařízení si přejeme, aby byla bezpečná. U elektrických zařízení považujeme za samozřejmé, že nesmějí ohrožovat elektrickým proudem.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Problematika připojování větrných elektráren do distribuční sítě

6.8.2007 | Ing. Tomáš Sýkora
V dnešní době se hodně diskutuje o využití obnovitelných zdrojů energie k výrobě elektřiny a zejména o využití větrných elektráren a farem větrných elektráren. Tento článek se zabývá technickou problematikou připojení větrných elektráren do elektrické sítě.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39

Měniče napětí a spínané zdroje - teoretická základna

30.7.2007 | Ing. Jiří Vlček
Účinnost klasických zdrojů není příliš velká (např. pro 5V zdroj je to pouze 30 %). Jedná se o velká a těžká zařízení s masivním transformátorem a rozměrným chladičem. Moderní technika je proto nahrazuje měniči a spínanými zdroji. Ty mají účinnost zhruba 80 % a daleko menší rozměry.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 16.05.2017 17:26

Zdroje napětí (II) - teoretická základna

16.7.2007 | Ing. Jiří Vlček
Druhá část základních informací k napěťovým zdrojům se týká jejich různých možností zapojení dle různorodých aplikací. V závěru se pak věnuje stabilizátorům napětí.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Zdroje napětí (I)

2.7.2007 | Ing. Jiří Vlček
Následující článek popisuje klasické napájecí zdroje, zabývá se transformátorem a jeho základní funkcí včetně uvedení postupu popisu určení vlastností neznámého transformátoru a zjištění jeho životnosti.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Stožáry VVN (III)

18.6.2007 | Ing. Radek Procházka
Závěrečná část příspěvků věnovaných venkovním vedením a stožárům se věnuje jejich konstrukcím, které jsou odvislé především od přenášeného napětí elektrického vedení a dále pak různých morfologických a klimatických podmínek.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Stožáry VVN (II)

11.6.2007 | Ing. Radek Procházka
Následující článek se věnuje typům stožárů, které jsou rozčleněny dle napětí vedení. Autor dále konstatuje, že neustálý rozvoj průmyslu a společnosti vyvíjí stále větší tlak na nová vedení za současného zmenšování užitné plochy těchto liniových staveb, domnívá se, že je nutné hledat nové trendy a přístupy.

Stožáry VVN (I)

4.6.2007 | Ing. Radek Procházka
Stožáry VVN jsou již neodmyslitelně spjaty s vyspělou civilizací, vytváří kostru přenosové sítě venkovního vedení. Různým typům stožárů se věnuje pokračování tématické základny elektroenergetiky. Následující článek se zabývá funkčními požadavky a vlivem stavební techniky na konstrukci řešení stožárů.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 27.01.2014 12:02

Venkovní vedení VVN (II)

28.5.2007 | Ing. Radek Procházka
Druhá část tématického celku o venkovním vedení se věnuje namáhání vodičů venkovních vedení a jejich výpočtům, mezi které patří např. hledisko namáhání větrem, námrazkem, kmitáním, určením průhybu vedení apod. Článek shrnuje i okrajové podmínky, repsektive předpoklady výpočtů.

Venkovní vedení VVN (I)

21.5.2007 | Ing. Radek Procházka
Přenosová síť a její elektrická venkovní vedení včetně informací a popisech různých typech stožárů je předmětem následujícího tématického celku článků věnujícího se elektroenergetice. První část se zabývá úvodem do problematiky a mechanickou stavbou vedení včetně namáhání vodičů venkovního vedení.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Dálkový dohled chlazení pomocí webového komunikátoru

14.5.2007 | Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.
K dodávkám technologických celků, jakými jsou vzduchotechnické systémy, kotelny, chladicí soustavy nebo plynové hospodářství, patří i kvalitní a rychlý servis. Kvalitní servis znamená kvalitní charakteristika závady ze strany zákazníka. To bývá často problematické. Řešení přináší následující článek.

Zabezpečovací zařízení - teoretická základna

7.5.2007 | Ing. Jiří Vlček
Zabezpečovací systém patří dnes k téměř běžnému standardu nikoliv pouze bankovních domů. Své uplatnění nachází u kancelářských prostor, ale také u rodinných domů, především těch nově budovaných. Je součástí často skloňovaného sousloví "Inteligentní budova". Následující článek popisuje obecné principy konstrukce zabezpečovacích zařízení.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Digitalizace signálu (II)

23.4.2007 | Ing. Jiří Vlček
Při zpracování obrazu dochází ve světě moderní techniky k rychlým změnám. Videorekordéry VHS střídají DVD přehrávače. Dochází k propojování video a audiotechniky s PC - vznikají multimédia. Digitalizace televizního přenosu je na této cestě posledním krokem. Ten je ovšem spojen s celou řadou problémů.
zpět na aktuální články       1  2  3  4   

Témata 2018

Partneři - Elektrotechnika


logo EXACQ
logo DOMAT CONTROL SYSTEM
logo SCHNEIDER ELECTRIC
logo JABLOTRON
 
 

Aktuální články na ESTAV.czKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněnyKostel s obtížemi vzdoroval válce i totalitě. Dostal moderní skleněnou střechu a ožívá