Odborné recenzované články

Elektrotechnika / od 30.1.2012 do 13.4.2015


zpět na aktuální články       1  2  3  4   

Co je Smart Grid?

13.4.2015 | Martin Plchút, Siemens, s.r.o.
Téma Smart Grid je stále aktuální otázkou, možná více, než kdy předtím. Běží pilotní projekty, v USA a některých státech Evropy již probíhá plošné nasazování řešení a technologií Smart Grid. Co vše tato problematika zahrnuje a především co konkrétně mohou chytré sítě přinést koncovým spotřebitelům?
diskuse: 35 příspěvků, poslední 07.07.2016 07:44

Indikátor pro lokaci přesné polohy za zdí

6.4.2015 | Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., Metodické pracoviště Sanace dřeva, Vědeckotechnický park profesora Lista Brno, prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., Ing. Zoltán Szabó, Ph.D., VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
Příspěvek prezentuje výsledky speciálně vyvinutého zařízení pro přesnou lokalizaci polohy za zdí. Je určen pro oblast stavebnictví, kde je nutné stanovit přesné polohy na obou stranách stěny. Navržený indikátor využívá principu elektromagnetického pole a skládá se z vysílací a přijímací části. Vysílač vysílá elektromagnetické vlny se specifickou frekvencí a modulací z jedné strany zdi a přijímač s nastavitelnou citlivostí na straně druhé vyhodnocuje a předává informace provozovateli indikátoru polohy. Popsané zařízení umožňuje detekovat polohu za zdí k výchozímu bodu skrze překážku tloušťky až půl metru.

Energetická náročnost a úspory u osvětlovacích soustav

26.1.2015 | Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL, Praha
Problematice energetické náročnosti a úspor elektrické energie je pozornost věnována již řadu let. V posledním desetiletí se v důsledku diskuze o globálním oteplování a jeho dopadech zvýšil tlak na rychlejší zavádění postupů týkajících se snižování energetické náročnosti budov a jejího hodnocení do praxe. Příspěvek se věnuje vztahu mezi světelně technickými parametry a energetickou náročností osvětlení a popisuje možné směry v hledání energeticky účinných osvětlovacích soustav.

Možnosti akumulace elektřiny z širšího pohledu

5.1.2015 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Rozšíření pohledu na možnosti akumulace elektřiny i o technologie konvertující elektřinu na jiné produkty umožňuje výrazně zvýšit možnosti uložení elektřiny z obnovitelných zdrojů v době, kdy jejich výroba převyšuje poptávku. Pokud by takové technologie byly ekonomicky efektivní, otevřely by se tím možnosti pro zvýšení podílu OZE v energetickém mixu.
diskuse: 142 příspěvků, poslední 27.01.2015 14:14

Elektroinstalace ve zdravotnictví

24.11.2014 | Ing. Roman Smékal
Klasifikace zdravotnického prostoru (včetně zařazení do příslušné skupiny) musí být provedena ve spolupráci se zodpovědnými pracovníky zdravotnického zařízení, které bude elektroinstalaci používat.
Fotovoltaické panely

Optimalizace fotovoltaického systému pro přípravu teplé vody

16.12.2013 | Ing. Petr Wolf, prof. Ing. Vítězslav Benda CSc., ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, Kat. elektrotechnologie
Fotovoltaický systém lze připojit k zátěži přímo nebo pomocí regulátoru se sledováním bodu maximálního výkonu (MPP). Bylo zjištěno, že přímým zapojením lze získat maximálně 77 % elektrické energie oproti systému se sledovačem MPP.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 19.10.2015 10:08

Princip činnosti, typy a komunikační rozhraní IP kamer

21.10.2013 | Ing. Jiří Ševčík, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství
Vývoj je zaměřen na co nejvyšší míru digitalizace pro dosažení bezproblémové integrace jednotlivých systémů do komplexních celků. Kamerové systémy nejsou vyjímkou. IP kamery se proti starším analogovým liší možností využití funkcí digitální úpravy obrazu a prostředků inteligentní videoanalýzy.
diskuse: 1 příspěvek, 28.10.2013 10:54
elektrická zásuvka

Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče

2.9.2013 | Václav Macháček, ČENES
Elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být provedeny tak, aby je mohli užívat laici, aniž by byli vystaveni riziku úrazu elektrickým proudem nebo jiných škod na zdraví.
zákaz vstupu No Entry

Vývoj inovací a nových prvků poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů na ČZU v Praze

19.8.2013 | Ing. Jan Hart, Ing. Veronika Nídlová, Ing. Vendula Nejedlá, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
Při tvorbě inovací u PZTS byl kladen důraz na co nejjednodušší a nejlevnější řešení, především z důvodu minimalizování nákladů na úpravu již používaných technologií. Zároveň byla snaha co nejvíce zvýšit bezpečnost stávajících technologií nebo usnadnit jejich montáž.

Testovanie nivelačných prístrojov pre potreby stavebníctva

1.7.2013 | Ing. Ján Ježko, PhD., Katedra geodézie, SvF STU Bratislava
Cílem tohoto příspěvku je výklad a aplikace testovacího postupu pro určení odchylky sklonu záměrné přímky a vyhodnocení přesnosti převýšení měřeného v jedné nivelační sestavě dle technické normy STN ISO 17123-2: 2005 pro čtyři konkrétní nivelační přístroje.

Jak svítíme v České republice? Unikátní průzkum zabývající se osvětlením v domácnostech

3.6.2013 | Ing. Juraj Krivošík, Ing. Mgr. Michal Staša, konzultant, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
V Česku se používají klasické žárovky v 33 %, halogenové žárovky v 22 %, kompaktní a lineární zářivky v 32 % a technologie LED v 13 %. Vypínat osvětlení, pokud ho nepoužívají, je zvyklých 94 % respondentů a průměrná česká domácnost má 22,3 světelných zdrojů.

Zdravé světlo – Novela normy ČSN EN 12464-1, část 2

21.1.2013 | Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO
V minulém díle tohoto článku jsem rozebral některé z pozoruhodných změn obsažených v novelizované normě [2]. V tomto pokračování uvedu zbývající. Rozhodně nebudou popsány všechny novinky, protože to by vydalo nejméně na další díl. Ale věřím, že neopomenu alespoň ty nejdůležitější.
diskuse: 1 příspěvek, 06.02.2013 12:04
Zdravé světlo – Novela normy ČSN EN 12464-1

Zdravé světlo – Novela normy ČSN EN 12464-1, část 1

14.1.2013 | Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO
1. dubna vstoupila v platnost technická norma ČSN EN 12464-1 [2]. I tato norma se zdravým světlem úzce souvisí, stanoví pravidla pro správné (a zdravé) osvětlování pracovišť. V normě došlo k řadě změn. Drobným, ale i zásadním. Protože rozbor celé normy by byl neskutečně rozsáhlý, budu předpokládat, že čtenáři „starou“ verzi znají, a budu se věnovat především oněm změnám.

Zdravé světlo – školy

17.12.2012 | Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO
V seriálu o zdravém světle nesmějí samozřejmě chybět ani školy. V nich strávil každý řadu let svého života. Někteří dokonce život celý – míním samozřejmě život profesní.

Zdravé světlo – Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

3.12.2012 | Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO
V nepravidelném seriálu o zdravém světle nelze pominout novelu nařízení vlády č. 93/2012 Sb. [1] (dále pouze nařízení), která je platná od 1. dubna tohoto roku. Nařízení je věnováno ochraně zdraví při práci a souvisí samozřejmě také s osvětlováním.

Navrhovanie inteligentných budov podľa Hongkongskej definície

5.11.2012 | Ing. Lenka Strigáčová, Stavebná fakulta STU Bratislava, Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Inteligentná budova je navrhnutá a realizovaná na základe vhodného výberu modulov kvality prostredia tak, aby vyhovovala požiadavkám užívateľov, pričom vhodné vybavenie budovy sa volí tak, aby sa dosiahla dlhodobá hodnota budovy.

Význam intervalu měření v TPM

25.6.2012 | Ing. Karel Mayer, Ing. Martin Pexa, Ph.D.
Systém údržby založený na principech TPM (total productive maintenance) je závislý na jednotlivých fázích údržby. Základním úkolem dobře nastaveného systému TPM je maximální eliminace neplánovaných odstávek zařízení způsobených nejen různými logistickými nebo technologickými prostoji, ale především prostoji způsobenými neplánovanou údržbou.
úspory elektrické energie

Spotřeba elektrické energie domácností, predikce a potenciální úspory pomocí BACS

7.5.2012 | Miroslav Haluza, Jan Macháček, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky a Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
Mezi roky 2009 a 2040 předpokládá predikce dle referenčního scénáře následující úspory spotřeby elektřiny: elektrické vytápění – pokles měrné spotřeby o 22 %, ohřev teplé vody – pokles měrné spotřeby o 18 %, ostatní spotřeby – pokles energetické náročnosti o 7 %, celková měrná spotřeba vzroste o 29 %.
úsporné žárovky, výbojky, diody

Vývojové tendence ve světelných zdrojích a svítidlech

5.3.2012 | Ing. Petr Žák, ČVUT FEL, Praha
Oblast světelných zdrojů je v dnešní době jednou z nejdynamičtějších oblastí světelné techniky a významně ovlivňuje současnou situaci i na trhu svítidel. Nové výrobní technologie a postupy, vysoce efektivní organizace výroby a rychlý přenos informací umožňují uvádět nové typy světelných zdrojů do sériové výroby ve velmi krátkých časových úsecích, které se v dnešní době pohybují mezi 6 až 12 měsíci.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 21.04.2015 09:09

ESPr – simulace osvětlení

30.1.2012 | Ing. Stanislav Števo, PhD., Bc. Zoltán Stermenszky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita
Experiment má za úkol vyhodnotit vhodnost jednotlivých algoritmů pro simulaci osvětlení v programu ESP-r a porovnat spotřebu elektrické energie "klasického" a "inteligentního" osvětlení.
zpět na aktuální články       1  2  3  4   

Témata 2018

Partneři - Elektrotechnika

logo JABLOTRON
logo DOMAT CONTROL SYSTEM
logo SCHNEIDER ELECTRIC

logo EXACQ
 
 

Aktuální články na ESTAV.czKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněnyKostel s obtížemi vzdoroval válce i totalitě. Dostal moderní skleněnou střechu a ožívá