Archiv článků od 24.4.2008 do 6.1.2011

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2   

Blesková válka - okapy, čekající zabijáci

6.1.2011 | Jan Hájek, Dehn + SÖhne GmbH + Co. KG.
Okap a vše vodivé bereme jako součást jímací soustavy a pokud ji chceme zachovat izolovanou, musíme dodržovat dostatečnou vzdálenost s i od něj.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 23.05.2012 13:51

Návrh a montáž podlahového vytápění v souladu s ČSN 33 2000-7-753: Elektrické instalace budov

4.1.2011 | Ing. Karel Dvořáček
Uvedená norma předepisuje návrh a provedení elektrických podlahových a stropních topných systémů. Netýká se instalace stěnových topných systémů.

Alternativní ochrany před bleskem v kontextu platných norem

24.9.2010 | Jan Hájek, DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.
Ochrana před bleskem je standardním technickým oborem, pro který existují mezinárodní elektrotechnické normy IEC i platné normy evropské EN, které se postupně přebírají a vydávají jako normy ČSN/ ČSN EN. Česká technická norma je v ČR právně chápána jako minimální opatření pro zajištění bezpečnosti.

Elektrické instalace v koupelnách a kuchyních, bytových i nebytových prostorách

16.8.2010 | Ing. Bohumir Garlík , CSc., Stavební fakulta ČVUT, katedra TZB
4 ochranné zóny elektrické instalace a elektrických spotřebičů dle normy ČSN 33 2000-7-71 ed.2. Vodorovný nebo šikmý strop, stěny s okny nebo bez oken, dveře a upevněné pevné příčky ohraničují prostor s vanou nebo sprchou tvořící hranici zón.

Práce revizního technika

23.7.2010 | Jiří Rejmon
Práce dnešního revizního technika není příliš jednoduchá. Pracovník, který se rozhodne dělat revizního technika, se musí začít hodně vzdělávat, a přitom po složení zkoušek nemá téměř žádné pravomoci, pouze velkou odpovědnost.

Evropské normy pro technická zařízení budov - odborný seminář Protherm 2010 (I)

2.6.2010 | Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
Přehled závazných technických požadavků na stavbu, plynovod, vodovod, vytápění a větrání a rekapitulace TNI pro hodnocení solárních tepelných soustav, energetické požadavky na osvětlení a výpočtové hodnocení a klasifikace budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění.

Situace ve fotovoltaice v květnu 2010 pohledem odborníka

13.5.2010 | David Vítek, generální ředitel,
V posledních měsících se objem rezervací výkonu u českých distributorů (ČEZ, Eon, PRE, ČEPS) díky razantnímu postupu snížil podle předběžných kalkulací asi o 17 % ! Zmizelo tedy největší strašidlo fotovoltaiky - spekulativní rezervace.

Funkční a lehce čistitelný potrubní systém

23.3.2010 | Lindab Ventilace
Vzduchovody by měly být navrhovány s ohledem na možnost čištění vnitřních ploch potrubí a příslušenství. Lindab usnadňuje výstavbu, nabízí komplexní snadno čistitelný systém, který řeší dodržování norem a splňuje i ty nejvyšší požadavky na těsnost.

Nové požadavky na osvětlení a vhodné alternativy pro domácnosti

21.1.2010 | Ing. Antonín Melč, Product Marketeer PLS, Philips Česká republika, s.r.o.
Členské státy regulačního výboru Evropského parlamentu schválily implementaci směrnice 2005/32/EC, která se týká požadavků ekodesignu všesměrových světelných zdrojů pro domácnosti. Následkem zavedení této směrnice je stahování neefektivních světelných zdrojů z prodeje v zemích Evropské unie. Postupné stahování z prodeje ovlivní všechny světelné zdroje pro domácnosti.

Monitoring a kontrola implementace směrnice o ekodesignu

4.1.2010 | Ing. Stanislav Vitner, Státní energetická inspekce, Ústřední inspektorát odbor elektroenergetiky a plynárenství
Článek popisuje činnost SEI v oblasti elektroenergetiky se zaměřením na aktuální stav v oblasti úsporných spotřebičů.

Nově připravovaná ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí

17.11.2009 | Ing. Karel Dvořáček
Vývoj v souboru norem IEC 60364, který je základem i pro evropský soubor HD 60364, v současnosti dospěl k základní restrukturalizaci. Jedním z kritérií byl i požadavek na stálou jednoznačnost těchto dokumentů.

Certifikace energeticky úsporných výtahů v TÜV SÜD

16.11.2009
Sledování energetické náročnosti je dnes velmi frekventovaná otázka. Sledují se budovy a únik tepla z nich, zkoumá se možnost rekuperace energie u různých zařízení a v tomto článku je popisováno, že i výtah může být úspornější, co se spotřeby energie týče.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Vstup na fotovoltaickou výstavu zdarma

9.11.2009 | redakce
Ve dnech 19. a 20. listopadu 2009 se uskuteční na výstavišti BVV v Brně již 4. ročník České fotovoltaické konference a výstavy. Jedná se o akci s nejdelší tradicí v oboru. Výstavy se v letošním roce účastní výrazně větší počet firem. Na rozdíl od předchozích ročníků je vstup na výstavu zdarma.

Ne vše musí jít za každou cenu aneb Hromosvod s lidskou tváří

22.10.2009
Soubor norem ČSN EN 62305 pro ochranu před bleskem nepředstavuje dogma, ale snahu vyřešit věci rozumně s ohledem na možnosti. Nelze za každou cenu bazírovat na dodržení každého doporučení. Vždy je nejlepší hledat nejlepší schůdné řešení s ohledem na ochranu před bleskem, ale i s ohledem na možnosti, estetiku atp.

Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční

1.10.2009 | Ing. Petr Bebčák, PhD.
Zásobování požárně bezpečnostních zařízení elektrickou energií musí zajistit bezporuchový a bezpečný provoz těchto zařízení po požadovanou dobu, stanovenou normativními požadavky a požárně bezpečnostním řešení stavby.

K novele energetického zákona - 158/2009 Sb.

7.9.2009 | Ing. Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
V červenci letošního roku začala platit novela energetického zákona. Shrnutí změn oproti předchozí úpravě předpisu zpracoval pro portál TZB-info jeden z autorů novely.

Přístup k českým technickým normám (ČSN) pro členy ČKAIT a další odbornou veřejnost

16.2.2009 | Marie Báčová, Informační centrum ČKAIT Praha
Zpoplatnění českých technických norem, z nichž některé jsou v podstatě součástí právního řádu ČR, je často kritizováno, naposledy například úřadem ombudsmana. V roce 2009 nebudou sice stále normy přístupné zdarma, ale dojde k jejich výraznému zlevnění.

Aktuální situace v transformaci technické normalizace v České republice

3.2.2009 | Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz - předseda ÚNMZ
Patrně již vešlo v obecnou známost, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) rozhodlo o zrušení své příspěvkové organizace, Českého normalizačního institutu (ČNI) k datu 31. 12. 2008. Součástí tohoto rozhodnutí bylo přijetí takových opatření, aby zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem (ČSN) bylo od 1. 1. 2009 vykonáváno v rámci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Využití vnějšího vlivu BA2 - děti

22.8.2008
Do redakce časopisu Elektroinstalatér došel dotaz k problematice určení vnějšího vlivu BA2 - děti. Protože se tato záležitost dotýká širšího okruhu odborné veřejnosti, zveřejňujeme dotaz i následnou odpověď zpracovatele ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 a kapitoly 32 ČSN 33 2000-3 Ing. Karla Dvořáčka.

Stav elektrických rozvodů v panelových bytových domech a jeho hodnocení v revizních zprávách (I)

24.4.2008 | Ing. Karel Dvořáček
Často diskutovanou a sledovanou problematikou v oblasti bydlení je stav bytových domů vybudovaných panelovou technologií a jejich technického vybavení, mezi které samozřejmě patří i elektroinstalace.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38
zpět na aktuální články       1  2   

Projekty 2017

Partneři - Elektrotechnika

logo JABLOTRON
logo SIEMENS

logo DOMAT CONTROL SYSTEM
logo SCHNEIDER ELECTRIC
logo EXACQ
 
 

Aktuální články na ESTAV.czAirbnb chce začít stavět vlastní domy na pronájemNové loftové bydlení umí ukázat kvality staré řemeslné práceVIDEO: Autonomní stavební mechanizace. Reálné využití dříve než automobilyBrno zahájilo průzkumné práce v retenční nádrži v Králově Poli